Ana Sayfa Güncel, Manşetler, Siyaset 9 Mayıs 2024 258 Görüntüleme

Mahkemeden Polonezköy kararı

Beykoz’un turistik bölgelerinin başında gelen Polonezköy ile ilgili mahkeme önemli karar aldı.

Çevre Bakanlığı’nın Polonezköy’ün koruma derecesini düşüren ı kararını İBB yargıya taşımıştı.

Doğal sit alanı olan Beykoz Polonezköy’ün koruma derecesini “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 12 Mayıs 2022 tarihli kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından dava açılmıştı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 18 Eylül 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Mahkeme, 28 Mart 2024 tarihli kararıyla da bakanlığın yaptığı düzenlemeyi iptal etti.

Mahkeme Bakanlığın düzenlemesini iptal etti

Oy birliği ile alınan iptal kararında, koruma statüsünün değiştirilmesiyle alanın kısmen de olsa yapılaşmaya açılabileceğine dikkat çekildi. Alanın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda üzerinde ağaç dokusunun baskın olduğu ve çeşitlilik gösterdiği, ardında yer alan orman yapısıyla bütünlük arz ettiği ve blok orman niteliğine sahip olduğu belirtildi.

Parsellere yakın mesafelerde korunması gereken endemik balık ve bitki türlerinin bulunduğu, düşük yoğunluklu da olsa yapılaşmanın bu alanın korunmasında tehlike oluşturabileceği kanaatine varıldı. Dava konusunu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına vurgu yapıldı

Dokuz bölgeye ayrılarak incelenen Polonezköy’e yönelik hazırlanan bilirkişi raporunda, yakın mesafede endemik tür olan dere kayası balığının ve tatlı su kefalinin tespit edildiği ve bu türlerin insan baskısı, yapılaşma ve habitat parçalanması tehdidi altında olduğuna yer verildi.

Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu Plaza No: 3/4 - +90 532 387 73 79 - BEYKOZ - İSTANBUL

Tema Tasarım | AnatoliaWeb